Trädgårdsskötsel ger idag möjlighet till skattereducering genom sk. RUT-avdrag.

När du beställer trädgårdsunderhåll av mig, fakturerar jag dig med hänsyn til detta och och begär ut den del som du är berättigad till av Skatteverket.

Du behöver inte fylla i några blanketter eller stå för betalningen!

RUT:    75 000/år   50% av arbetskostnaden
            ( Från och med 2021 har taket höjts för sammanlagd ROT och RUT 
            till 75 000kr)           
ROT:     50 000/år.    30% av arbetskostnaden
                  ( Ägaren av fastigheten)
               
 
 

© Copyright SaraGarden